Filters

Search for: [References = "Słowińska B., 2005, Międzynarodowa współpraca jednostek samorządu terytorialnego, \[w\:\] W. Kosiedowski \(red.\), Samorząd terytorialny w procesie rozwoju regionalnego i lokalnego, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Dom Organizatora, Toruń, s. 324\-339."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information