Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "Mrozik K., Idczak P., 2015, Suburbanizacja w wybranych gminach wiejskich Bydgosko \- Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, 42, s. 183\-194. https\:\/\/doi.org\/10.18276\/sip.2015.42\/2\-16"]

Number of results: 1

Items per page:

This page uses 'cookies'. More information