Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "Luc M., Trzepacz P., Kaim D., 2016, Geodesign a gospodarka przestrzenna, \[w\:\] J. Kozak, A. Michno, A. Szablowska\-Midor, P. Trzepacz, K. Wasak \(red.\), Nowe koncepcje studiów w zakresie geografii i gospodarki przestrzennej, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, s. 85\-103."]

Number of results: 1

Items per page:

This page uses 'cookies'. More information