Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "Kuś, J., Matyka, M. \(2013\). Zróżnicowanie warunków przyrodniczych i organizacyjnych produkcji rolniczej w Polsce. W\: J.S. Zegar \(red.\), Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym \(20\). Wybrane zagadnienia zrównoważonego rozwoju rolnictwa \(s. 47‑70\). Program Wieloletni 2011‑2014, 93. Warszawa\: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej\-PIB."]

Number of results: 1

Items per page:

This page uses 'cookies'. More information