Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "Kołodziejczak, A. \(1995\). Regionalna specjalizacja produkcji rolniczej w Polsce. W\: Studia z geografii społeczno\-ekonomicznej \(s. 155‑157\). Poznań\: Wydawnictwo PTPN."]

Number of results: 1

Items per page:

This page uses 'cookies'. More information