Search for: [References = "Jagiełło D., 2014, Młyn wodny w Grucznie z 1888 r. – jego układ technologiczny oraz problematyka konserwatorska, praca magisterska na kierunku Ochrona Dóbr Kultury specjalizacja konserwatorska, opiekun pracy dr Maciej Prarat \(Zakład Konserwatorstwa UMK w Toruniu\)."]

Number of results: 2

items per page

This page uses 'cookies'. More information