Filters

Search for: [References = "Jałowiecki B., 1999, Oddziaływanie granicy na gminy województw przygranicznych. Wyniki badań ankietowych, \[w\:\] A. Mync, R. Szul \(red.\), Rola granicy i współpracy transgranicznej w rozwoju regionalnym i lokalnym, Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, s. 25\-41."]

Number of results: 1

items per page

Komornicki, Tomasz (geografia). Autor https://orcid.org/0000-0002-7178-125X - Wiśniewski, Rafał (1977- ). Autor https://orcid.org/0000-0002-4700-2922 - Miszczuk, Andrzej. Autor https://orcid.org/0000-0001-6928-6535 -

2019
Article

This page uses 'cookies'. More information