Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "Górka A., 2009, Przestrzeń turystyczna w krajobrazie kulturowym wsi, \[w\:\] Z. Kuriata \(red.\), Polskie krajobrazy wiejskie dawne i współczesne, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG, Sosnowiec, s. 257\-263."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information