Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "Górczyńska M., 2013, Wskaźniki zagospodarowania i ładu przestrzennego w miastach i na obszarach silnie zurbanizowanych, \[w\:\] P. Śleszyński \(red.\), Wskaźniki zagospodarowania i ładu przestrzennego w gminach, Biuletyn KPZK PAN, 252, s. 87\-109."]

Number of results: 1

Items per page:

This page uses 'cookies'. More information