Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "Bański J., 2004, Obszary problemowe w Polsce, \[w\:\] T. Markowski \(red.\), Przestrzeń w zarządzaniu rozwojem regionalnym i lokalnym, Biuletyn KPZK PAN, 211, s. 9\-32."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information