Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "Bałtromiuk A., 2003, Obszary wiejskie województwa podlaskiego w perspektywie integracji z UE, \[w\:\] A.F. Bocian \(red.\), Podlasie granicą Europy, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok s. 115\-130."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information