Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "Adamowicz M., 2005, Wielofunkcyjne rolnictwo w rozwoju obszarów wiejskich, \[w\:\] M. Kłodziński, W. Dzun \(red.\), Rolnictwo a rozwój obszarów wiejskich, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, Wydział Ekonomiki i Organizacji Gospodarki Żywnościowej Akademii Rolniczej w Szczecinie, Warszawa, s. 32\-56."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information