Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "91. Wyżga B., 2003, Współczesne wcinanie się rzek polskich Karpat – przyczyny, przebieg i skutki, \[w\:\] J. Lach \(red.\), Dynamika zmian środowiska geograficznego pod wpływem antropopresji, Instytut Geografii AP, Kraków, s. 161–167."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information