Filters

Search for: [References = "9. Kłodziński M., 2009, Znaczenie i potrzeba tworzenia strategii rozwoju gminy, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 319 \(2\), s. 33–47."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information