Filters

Search for: [References = "9. Chodkowska\-Miszczuk J., Biegańska J., Grzelak\-Kostulska E., 2016, Instalacje odnawialnych źródeł energii jako nowa atrakcja turystyczna, \[w\:\] D. Sokołowski, P. Tomczykowska \(red.\), Kreatywność w turystyce. Innowacyjne rozwiązania we współczesnej turystyce, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, s. 197–212."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information