Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "8. Kłodziński M. 2006, Rolnictwo a zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, \[w\:\] J. Zegar \(red.\), Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym \(3\), Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju polskiej gospodarki żywnościowej po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, 52, IERiGŻ\-PIB, Warszawa, s. 9–22."]

Number of results: 1

Items per page:

This page uses 'cookies'. More information