Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "8. Gwiaździńska, M., 2004, Przemiany społeczno\-gospodarcze obszarów wiejskich województwa warmińsko\-mazurskiego, Rozprawy i Materiały Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie, 221, Olsztyn."]

Number of results: 1

Items per page:

This page uses 'cookies'. More information