Filters

Search for: [References = "8. Domalewski J., 2010, Edukacja a procesy rozwoju obszarów wiejskich, \[w\:\] M. Stanny, M. Drygas \(red.\), Przestrzenne, społeczno\-ekonomiczne zróżnicowanie obszarów wiejskich w Polsce. Problemy i perspektywy rozwoju, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information