Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "66. Kołodziejczyk D., 2009, Przestrzenne zróżnicowanie infrastruktury technicznej na obszarach wiejskich, \[w\:\] E. Rydz, R. Rudnicki \(red.\), Procesy przekształceń przestrzeni wiejskiej, Studia Obszarów Wiejskich, 17, PTG, IGiPZ PAN, Warszawa, s. 131–140."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information