Filters

Search for: [References = "63. Szewczuk A., 2011, Rozwój lokalny i regionalny – główne determinanty, \[w\:\] A. Szewczuk, M. Kogut\-Jaworska, M. Zioło \(red.\), Rozwój lokalny i regionalny. Teoria i praktyka, Wydawnictwo C.H. Beck, s. 13–88."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information