Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "6. Zaleski, J., Tomaszewski, P., Zębaty, M. and Bradley, J. \(2007\), Ocena makroekonomicznego wpływu realizacji Narodowego Planu Rozwoju na lata 2004–2006 oraz Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007–2013 przy użyciu modelu HERMIN dla polskiej gospodarki, Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego, Wrocław."]

Number of results: 1

Items per page:

This page uses 'cookies'. More information