Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "6. Godlewski P., 2013, Rewitalizacja obszarów wiejskich poprzez turystykę i rekreację, Europa Regionum, XVII, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 93–104. http\:\/\/www.wzieu.pl\/zn\/er17\/ZN_ER17.pdf dostęp 11.07.2017."]

Number of results: 1

Items per page:

This page uses 'cookies'. More information