Filters

Search for: [References = "55. Grykień S., 2009, Gospodarka leśna w powiecie kłodzkim z uwzględnieniem unijnych programów wspierających zalesienia gruntów rolnych, \[w\:\] E. Rydz, R. Rudnicki \(red.\), Procesy przekształceń przestrzeni wiejskiej, Studia Obszarów Wiejskich, 17, PTG, IGiPZ PAN, Warszawa, s. 75–85."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information