Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "52. Marchewka A., Adamska A., 1999, Oświęcim – analiza dostępności obiektów turystycznych dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich, \[w\:\] II konferencja naukowa pn. Rozwój środków lokomocji dla osób niepełnosprawnych, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków \(Suplement\), s. 97–102."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information