Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "5. Jałowiecki B., 1984, Funkcjonowanie systemu osadniczego Polski, \[w\:\] Gospodarka przestrzenna Polski. Diagnoza i rekonstrukcja, Wszechnica PAN, Ossolineum, Wrocław."]

Number of results: 1

Items per page:

This page uses 'cookies'. More information