Filters

Search for: [References = "5. Heffner K., 2007, Rozwój społeczno\-gospodarczy obszarów wiejskich. Definicje \- Uwarunkowania \- Zależności \- Czynniki \- Skutki. \[w\:\] A. Rosner \(red.\), Zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno\-gospodarczego obszarów wiejskich a zróżnicowanie dynamiki przemian, IRWiR PAN, Warszawa."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information