Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "5. Biczkowski M., 2008, Absorpcja funduszy unijnych szansą rozwoju obszarów wiejskich, \[in\:\] D. Ilnicki, K. Janc \(eds.\), Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno\-przestrzennych – Europa bez granic – nowe wyzwania, Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego 3, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, pp. 277–286."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information