Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "47. Łajczak A., 2005, Antropopresja w górach – rozwój w czasie i zróżnicowanie w układzie wysokościowym, na przykładzie masywu Pilska w Zachodnich Beskidach, \[w\:\] A. Łajczak \(red.\), Wpływ człowieka na ekosystemy gór średnich. Vol. 2, Antropopresja w górach średnich strefy umiarkowanej i skutki geomorfologiczne, na przykładzie wybranych obszarów Europy Środkowej, Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Śląski, Sosnowiec, s. 3–20."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information