Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "41. Węcławowicz G., 1991. Zróżnicowania społeczno\-\-przestrzenne w aglomeracji warszawskiej \(1978 i 1988\). Zeszyty IGiPZ PAN, vol. 2, Warszawa\: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN."]

Number of results: 1

items per page

Śleszyński, Przemysław Bański, Jerzy (1960– ) Degórski, Marek Komornicki, Tomasz

2017
Journal/Article

This page uses 'cookies'. More information