Filters

Search for: [References = "41. Źróbek\-Różańska A., Źróbek\-Sokolnik A., Dynowski P., 2017, Czy mieszkańcy miast preferują tereny cenne przyrodniczo pod budowę domu pod miastem\? Studium strefy podmiejskiej Olsztyna, Prace Geograficzne, 149, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s. 123–139."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information