Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "40. Węcławowicz, G. \(1988\), Struktury społeczno\-przestrzenne w miastach Polski \[Socio\-spatial structures in Polish cities\]. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania \(IGiPZ\), PAN, Ossolineum, Wrocław."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information