Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "40. Solisz I., Nowowiejski R., 2012, Studium przypadku – Złotogłowice, Chrzelice, Stare Siołkowice, Pokój, \[w\:\] R. Wilczyński \(red.\), Sieci Najpiękniejszych Wsi. Opracowanie eksperckie projektu – możliwości utworzenia sieci, Opole s. 76–120, http\:\/\/www.dziedzictwowsiopolskiej.pl\/upload\/users\/krybak\/files\/opracowanie_koncepcji_najpiekniejszych_wsi_fina%C5%82.pdf dostęp 17.07.2017."]

Number of results: 1

Items per page:

This page uses 'cookies'. More information