Filters

Search for: [References = "40. Falkowski J., 2009, Przekształcenia funkcjonalno\-przestrzenne obszarów wiejskich w strefach podmiejskich obszarów metropolitalnych Polski, Studia Obszarów Wiejskich, 18, PTG, IGiPZ PAN, Warszawa, s. 49–69."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information