Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "4. Fedyszak\-Radziejowska B., 2013, Społeczności wiejskie\: tożsamość, kapitał społeczny, wspólnotowe identyfikacje, \[w\:\] A. Rosner \(red.\), Społeczne i kulturowe zagadnienia przemian na wsi polskiej, IRWiR, Warszawa, s. 95–118."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information