Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "4. Brożek M., 2011, Odnowa wsi – kształtowanie nowej przestrzeni, doświadczenia bawarskie, \[w\:\] J.M. Pijanowski \(red.\), Podniesienie jakości kształcenia akademickiego w zakresie geodezyjnego urządzania obszarów wiejskich w oparciu o doświadczenia praktyki i szkolnictwa wyższego Bawarii, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji UR, Kraków, s. 38–40."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information