Filters

Search for: [References = "4. BOLTIŽIAR M., 2007. Structure of the Tatra high mountain \(large scale mapping, analysis and evaluation of changes by application of remote sensing data\). Nitra\: Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa, Ústav krajinnej ekológie SAV Bratislava, Pobočka Nitra, Slovenský národný komitét pre program UNESCO Človek a biosféra."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information