Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "38. Wojnicka E., Tarkowski M., Klimczak P., 2005, Przestrzenne i regionalne zróżnicowania ośrodków wzrostu. Polaryzacja a wyrównywanie szans rozwojowych. Przesłanki dla kształtowania polityki regionalnej państwa, Ekspertyza dla Ministerstwa Gospodarki i Pracy, Gdynia\-Rzeszów"]

Number of results: 1

Items per page:

This page uses 'cookies'. More information