Filters

Search for: [References = "38. Źróbek\-Różańska A., 2017, Uwarunkowania lokalne rozwoju zabudowy mieszkaniowej w strefie podmiejskiej – studium wybranych gmin, Problemy Rynku Nieruchomości, 1–2 \(47–48\), s. 73–82."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information