Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "35. Zdanowski B., Pyka J. P., Stawecki K., Czarnecki B., 2009, Warunki naturalne do prowadzenia gospodarki rybackiej, \[w\:\] A. Wołos \[red.\], Diagnoza aktualnego stanu oraz perspektywy rozwoju rybactwa śródlądowego i nadbrzeżnych obszarów rybackich w województwie warmińsko\-mazurskim, Wydawnictwo IRS, Olsztyn, s. 73–87."]

Number of results: 1

Items per page:

This page uses 'cookies'. More information