Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "35. Rewitalizacja miast polskich, t. 4, Przestrzenne aspekty rewitalizacji – śródmieścia, blokowiska, tereny poprzemysłowe, pokolejowe i powojskowe, 2009, W. Jarczewski \(red.\), Instytut Rozwoju Miast, Kraków."]

Number of results: 1

Items per page:

This page uses 'cookies'. More information