Filters

Search for: [References = "35. Kuć\-Czajkowska K. A., 2010, Kryteria wyodrębniania metropolii, \[w\:\] A. Lutrzykowski, R. Gawłowski \(red.\), Metropolie – wyzwanie polskiej polityki miejskiej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, s. 62–80."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information