Filters

Search for: [References = "32. Wielkopolska 2020. Zaktualizowana strategia rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku, 2012, Załącznik do uchwały nr XXIX\/559\/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 grudnia 2012 roku, Zarząd Województwa Wielkopolskiego, Poznań."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information