Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "32. Pudełko A., 2015, Partycypacja obywatelska w procesie rewitalizacji na przykładzie planowania zintegrowanego programu rewitalizacji osiedla Nikiszowiec w Katowicach, Prace Geograficzne, 142, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, s. 89–103. http\:\/\/www.ejournals.eu\/Prace\-Geograficzne\/Tom\-2015\/Numer\-142\/dostęp 17.07.2017."]

Number of results: 1

Items per page:

This page uses 'cookies'. More information