Filters

Search for: [References = "31. Korcelli P., Kozubek E., Werner P., 2016, Zmiany użytkowania ziemi a interakcje przestrzenne na obszarach metropolitalnych Polski, Prace Geograficzne, 254, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information