Filters

Search for: [References = "30. Kowalczyk R., 2001, Opracowanie ekofizjograficzne – przyrodniczy fundament wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju w planach zagospodarowania przestrzennego, Problemy Ocen Środowiskowych, 1 \(12\), s. 25–31."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information