Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "3. Kaczor, T., Socha, R. \(2008\), Badanie wpływu Narodowego Planu Rozwoju 2004–2006 oraz Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007–2013 na wybrane wskaźniki dokumentów strategicznych, Warszawa."]

Number of results: 1

Items per page:

This page uses 'cookies'. More information