Filters

Search for: [References = "3. Chojnicki, Z. \(1998\), Uwarunkowania rozwoju regionu nadgranicznego—koncepcje i założenia teoretyczne \[Determinants of development of a border region\: Conceptions and theoretical assumptions\], in Gruchman B. and Parysek J.J. \(eds.\). Studia rozwoju i zagospodarowania przestrzennego \[Studies on development and spatial organization\]. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań, 11\-48."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information