Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "3. Birr K., Jamroz K., Kustra W., 2013, Analiza czynników wpływających na prędkość pojazdów transportu zbiorowego na przykładzie Gdańska, Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej\-Transport, 96, s. 19\-29."]

Number of results: 1

Items per page:

This page uses 'cookies'. More information