Filters

Search for: [References = "3. Bar M., 2011, Wprowadzenie do Działu VII. Ochrona środowiska w zagospodarowaniu przestrzennym i realizacji inwestycji, \[w\:\] M. Górski, M. Pchałek, W. Radecki, J. Jerzmański, M. Bar, S. Urban, J. Jendrośka \(red.\), Prawo ochrony środowiska. Komentarz, Wyd. C. H. Beck, Warszawa, s. 250–275."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information