Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "29. Rudnicki R., 2012, Instrumenty Wspólnej Polityki Rolnej ukierunkowane na różnicowanie działalności gospodarczej w rolnictwie jako czynnik aktywizacji wiejskiego rynku pracy w Polsce w latach 2003–2010, \[in\:\] W. Kamińska, K. Heffner \(eds.\), Wiejskie rynki pracy – zasoby, aktywizacja, nowe struktury, Studia KPZK PAN, CXLV, Warszawa, pp. 179–208."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information